hamburger
Bạn muốn làm đại lý?
Địa chỉ cửa hàng gần nhất
0225.62.65.166 | 0989.946.695

 1 2 3 >  Last
# Người mua Sản phẩm Số lượng Thành tiền Trạng thái Ngày
1 20161118OJUK
Thông tin thanh toán
Đặng Thu Thanh
Điện thoại: 0975241568
Địa chỉ: số 12/8 Nguyễn Hữu Tuệ-HP
Thông tin vận chuyển
Đặng Thu Thanh
Điện thoại: 0975241568
Địa chỉ: số 12/8 Nguyễn Hữu Tuệ-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển hàng đến cho tôi nhé,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
14:19 ngày 18/11/2016
Đặng Thu Thanh Geyser 3IVHLUX (New 2019) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 14:19 ngày 18/11/2016
2 201611185DKB
Thông tin thanh toán
Đỗ Khắc Xuân
Điện thoại: 01225.785.426
Địa chỉ: số 12/85 miếu 2 xã-lê chân-hp
Thông tin vận chuyển
Đỗ Khắc Xuân
Điện thoại: 01225.785.426
Địa chỉ: số 12/85 miếu 2 xã-lê chân-hp
Tin nhắn
chiều mai chuyển hàng đến cho tôi nhé,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
08:56 ngày 18/11/2016
Đỗ Khắc Xuân Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:56 ngày 18/11/2016
3 20161117GKY4
Thông tin thanh toán
Nguyễn Tiến Hanh
Điện thoại: 01223.245.785
Địa chỉ: số 25/8 Lê Lợi-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Tiến Hanh
Điện thoại: 01223.245.785
Địa chỉ: số 25/8 Lê Lợi-NQ-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
16:46 ngày 17/11/2016
Nguyễn Tiến Hanh Geyser 3IVHLUX (New 2019) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 16:46 ngày 17/11/2016
4 20161117770V
Thông tin thanh toán
Trận Tuấn Thành
Điện thoại: 01227256473
Địa chỉ: số 14/8 Phạm Tử Nghi-Lê Chân-HP
Thông tin vận chuyển
Trận Tuấn Thành
Điện thoại: 01227256473
Địa chỉ: số 14/8 Phạm Tử Nghi-Lê Chân-HP
Tin nhắn
chiều thứ 7 chuyển máy đến cho tôi,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
08:24 ngày 17/11/2016
Trận Tuấn Thành Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:24 ngày 17/11/2016
5 201611164VFN
Thông tin thanh toán
Nguyễn Tiến Thành
Điện thoại: 01225.457.248
Địa chỉ: số 12/47 Tràng Cát-Hải An-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Tiến Thành
Điện thoại: 01225.457.248
Địa chỉ: số 12/47 Tràng Cát-Hải An-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi nhé,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
16:48 ngày 16/11/2016
Nguyễn Tiến Thành Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 16:48 ngày 16/11/2016
6 20161115GKW6
Thông tin thanh toán
Đào Khôi Nguyên
Điện thoại: 0984.458.785
Địa chỉ: số 25/45 Lê Lai-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Đào Khôi Nguyên
Điện thoại: 0984.458.785
Địa chỉ: số 25/45 Lê Lai-NQ-HP
Tin nhắn
sáng mai đến lắp máy cho tôi,10h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
09:22 ngày 15/11/2016
Đào Khôi Nguyên Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:22 ngày 15/11/2016
7 20161114ZZ41
Thông tin thanh toán
Phạm Văn Hơn
Điện thoại: 01225.257.147
Địa chỉ: số 45 Hồng Bàng-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Văn Hơn
Điện thoại: 01225.257.147
Địa chỉ: số 45 Hồng Bàng-HB-HP
Tin nhắn
chiều thứ 5 đến lắp máy cho mình nhé,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
16:01 ngày 14/11/2016
Phạm Văn Hơn Geyser 3IVHLUX (New 2019) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 16:01 ngày 14/11/2016
8 20161114TCXX
Thông tin thanh toán
Đặng Thu Thủy
Điện thoại: 01226.458.785
Địa chỉ: số 23/56 Lương Khánh Thiện-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Đặng Thu Thủy
Điện thoại: 01226.458.785
Địa chỉ: số 23/56 Lương Khánh Thiện-NQ-HP
Tin nhắn
Chiều mai 3h đến lắp cho tôi nhé
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
09:15 ngày 14/11/2016
Đặng Thu Thủy Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:15 ngày 14/11/2016
9 20161112P1TS
Thông tin thanh toán
Trần Văn Mạnh
Điện thoại: 01244.257.896
Địa chỉ: số 12/45 Lê Đại Hành-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Trần Văn Mạnh
Điện thoại: 01244.257.896
Địa chỉ: số 12/45 Lê Đại Hành-HB-HP
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy cho tôi lắp,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
14:55 ngày 12/11/2016
Trần Văn Mạnh Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 14:55 ngày 12/11/2016
10 20161111XCNH
Thông tin thanh toán
Đỗ Duy Tùng
Điện thoại: 0945267413
Địa chỉ: số 12/14 Hoàng Văn Thụ-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Đỗ Duy Tùng
Điện thoại: 0945267413
Địa chỉ: số 12/14 Hoàng Văn Thụ-HB-HP
Tin nhắn
chiều mai lắp máy cho tôi,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
09:54 ngày 11/11/2016
Đỗ Duy Tùng Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:54 ngày 11/11/2016
11 201611104VTN
Thông tin thanh toán
Nguyễn Hoàng Sơn
Điện thoại: 01255256451
Địa chỉ: số 16/158 chùa hàng-lê chân-hp
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Hoàng Sơn
Điện thoại: 01255256451
Địa chỉ: số 16/158 chùa hàng-lê chân-hp
Tin nhắn
chiều mai chuyển hàng đến cho tôi,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
14:28 ngày 10/11/2016
Nguyễn Hoàng Sơn Geyser 3IVHLUX (New 2019) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 14:28 ngày 10/11/2016
12 20161110FIDD
Thông tin thanh toán
Nguyễn Tường Loan
Điện thoại: 01224568785
Địa chỉ: số 15/89 miếu 2 xã-lê chân-hp
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Tường Loan
Điện thoại: 01224568785
Địa chỉ: số 15/89 miếu 2 xã-lê chân-hp
Tin nhắn
chiều lắp máy cho tôi,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
08:47 ngày 10/11/2016
Nguyễn Tường Loan Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:47 ngày 10/11/2016
13 20161109ST21
Thông tin thanh toán
Phạm Thanh Bình
Điện thoại: 0985.124.568
Địa chỉ: số 12/25 Phạm Thú Thứ-HB-HP
Thông tin vận chuyển
Phạm Thanh Bình
Điện thoại: 0985.124.568
Địa chỉ: số 12/25 Phạm Thú Thứ-HB-HP
Tin nhắn
chiều mai lắp máy cho tôi,5h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
14:47 ngày 09/11/2016
Phạm Thanh Bình Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 14:47 ngày 09/11/2016
14 20161109HINB
Thông tin thanh toán
Nguyễn Tiến Hoàng
Điện thoại: 0985.145.587
Địa chỉ: số 15/58 Cát Dài-Lê Chân-HP
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Tiến Hoàng
Điện thoại: 0985.145.587
Địa chỉ: số 15/58 Cát Dài-Lê Chân-HP
Tin nhắn
chiều nay đến lắp máy cho tôi,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
08:55 ngày 09/11/2016
Nguyễn Tiến Hoàng Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 08:55 ngày 09/11/2016
15 201611081PB5
Thông tin thanh toán
Đào Thúy Hà
Điện thoại: 0125.356.485
Địa chỉ: số 12/58 Nguyễn Công Trứ-NQ-HP
Thông tin vận chuyển
Đào Thúy Hà
Điện thoại: 0125.356.485
Địa chỉ: số 12/58 Nguyễn Công Trứ-NQ-HP
Tin nhắn
Chiều mai chuyển hàng đến cho tôi,10h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
09:25 ngày 08/11/2016
Đào Thúy Hà Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:25 ngày 08/11/2016
16 2016110658T3
Thông tin thanh toán
Đặng Thanh Bình
Điện thoại: 01225.487.562
Địa chỉ: số 125 Phố Cấm-Ngô Quyền-HP
Thông tin vận chuyển
Đặng Thanh Bình
Điện thoại: 01225.487.562
Địa chỉ: số 125 Phố Cấm-Ngô Quyền-HP
Tin nhắn
chiều mai đến lắp máy cho tôi nhé,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
09:37 ngày 06/11/2016
Đặng Thanh Bình Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:37 ngày 06/11/2016
17 201611053J80
Thông tin thanh toán
Phạm Tuệ Minh
Điện thoại: 0985.256.478
Địa chỉ: số 23/26 Nguyễn Tường Loan-lê chân-hp
Thông tin vận chuyển
Phạm Tuệ Minh
Điện thoại: 0985.256.478
Địa chỉ: số 23/26 Nguyễn Tường Loan-lê chân-hp
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi,6h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
15:54 ngày 05/11/2016
Phạm Tuệ Minh Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 15:54 ngày 05/11/2016
18 20161104P0MT
Thông tin thanh toán
Đặng Thu Thảo
Điện thoại: 0985.124.568
Địa chỉ: số 12 lán bè-lê chân-hp
Thông tin vận chuyển
Đặng Thu Thảo
Điện thoại: 0985.124.568
Địa chỉ: số 12 lán bè-lê chân-hp
Tin nhắn
chiều mai chuyển máy đến lắp cho tôi,4h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
16:27 ngày 04/11/2016
Đặng Thu Thảo Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 16:27 ngày 04/11/2016
19 20161104TUE1
Thông tin thanh toán
Nguyễn Tuấn Vũ
Điện thoại: 01225.247.689
Địa chỉ: số 12/25 nguyễn công trứ-lê chân-hp
Thông tin vận chuyển
Nguyễn Tuấn Vũ
Điện thoại: 01225.247.689
Địa chỉ: số 12/25 nguyễn công trứ-lê chân-hp
Tin nhắn
chiều nay lắp máy cho tôi nhé,3h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 4,490,000 đ
Vào lúc:
09:24 ngày 04/11/2016
Nguyễn Tuấn Vũ Geyser 3IVHLUX (New 2019) 1 4,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 09:24 ngày 04/11/2016
20 20161103S21F
Thông tin thanh toán
Đặng Thị Hương
Điện thoại: 01224278.369
Địa chỉ: số 26 lán bè-lê chân-Hp
Thông tin vận chuyển
Đặng Thị Hương
Điện thoại: 01224278.369
Địa chỉ: số 26 lán bè-lê chân-Hp
Tin nhắn
sáng chủ nhật đến lắp máy cho tôi,9h
Thanh toán:
Thanh toán tại cửa hàng
Vận chuyển:
Miễn phí trong 15 km
Phí vận chuyển: 0 đ
Tổng tiền: 5,490,000 đ
Vào lúc:
15:22 ngày 03/11/2016
Đặng Thị Hương Geyser Utral Bio 431 (New 2019) 1 5,490,000 vnđ Hoàn thành lúc 15:22 ngày 03/11/2016
 1 2 3 >  Last